Bijzonder Goed Bezig Diëtistenpraktijk
Welkom bij BijzonderGoedBezig Diëtistenpraktijk

Lid van verschillende beroepsverenigingen

         

Lid van DVG

Ik ben lid van Diëtetiek Verstandelijk Gehandicaptenzorg (DVG). Dit is een vereniging van diëtisten met specifieke deskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. DVG is landelijk erkend als netwerk.

Wat doet de DVG

Het netwerk biedt de individuele diëtist, die in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking werkt, onder anderen de mogelijkheid kennis en ervaring uit te wisselen met collega's. De DVG is vertegenwoordigd in multidisciplinair overleg met en aanspreekpunt voor andere belangenorganisaties.

Lid van DCN

Ik ben lid van Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN). Dit is een landelijk netwerk van vrijgevestigde diëtisten.

Wat doet de DCN

De coöperatie behartigt de belangen van haar leden op landelijk, regionaal en zo nodig op individueel niveau. DCN richt zich ook rechtstreeks op de consument. Om de herkenbaarheid te vergroten is een eigen huisstijl met een eigen logo ontwikkeld. De aangesloten praktijken zijn herkenbaar aan dit logo. DCN ontwikkelt producten en diensten gericht op de consument.

Lid van NVD

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Dit is de beroeps- en belangenvereniging van de Nederlandse diëtist. Van alle werkzame diëtisten is circa 80 procent bij de NVD aangesloten.

Wat doet de NVD

De NVD is in 1941 opgericht en telt momenteel ongeveer 2.600 leden. De NVD stelt zich tot doel om de diëtist te positioneren en te profileren als dé specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid.

De NVD houdt zich onder andere bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening door de diëtist, het bevorderen van de deskundigheid van de diëtist, de promotie van het beroep diëtist, het voeren van overleg met derden zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheid en patiënten- en consumentenorganisaties en het onderhouden van contacten met de pers en het verstrekken van informatie aan de leden.

Lid van DNA

Wat doet het DiëtistenNetwerk Amstelland

 DNA is een samenwerkingsverband tussen de Kwaliteit geregistreerde diëtisten die werkzaam zijn in een eerstelijns Diëtistenpraktijk met één of meerdere locaties in de regio Amstelland (Aalsmeer, Amstelveen, De Kwakel, Kudelstaart, Ouderkerk aan de Amstel en Uithoorn). De leden van het DNA hebben hun samenwerking vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst (2021).  De leden van DNA zijn aangesloten bij ST. Amstelland Zorg.