Bijzonder Goed Bezig Diëtistenpraktijk
Welkom bij BijzonderGoedBezig Diëtistenpraktijk

Goed om te weten


Afspraak maken of afzeggenappeltaart
Voor het maken van een afspraak kunt u het beste telefonisch of per e-mail contact opnemen. Ik ben niet altijd aanwezig in de praktijkruimte.

 

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen moet u minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Als u dat niet doet, kunnen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

U kunt contact opnemen door:

Privacy

Alles wat u met mij bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Er wordt altijd gestreefd naar een optimale samenwerking en het geven van duidelijke adviezen.

 

Wordt de huisarts geïnformeerd?
De huisarts en/of andere verwijzer ontvangt een rapportage van ons, behalve als u aangeeft dit niet te willen.


Klachtenregeling
Bent u niet tevreden over de behandeling én komt u er met mij niet uit.

Dan kunt u uw klacht indienen bij het  Klachtenloket Paramedici