Bijzonder Goed Bezig Diëtistenpraktijk
Welkom bij BijzonderGoedBezig Diëtistenpraktijk

Behandeltijd
De behandeling bestaat niet alleen uit de gesprekken met u. Er worden bijvoorbeeld ook berekeningen uitgevoerd voor uw persoonlijk voedingsadvies. Het advies wordt opgesteld  in de vorm die het beste bij u past. Eventueel is er ook mondeling en schriftelijk contact met uw arts. Die tijd maakt deel uit van de behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent. Voor het contact met uw arts geeft u toestemming met een toestemmingsformulier dat u voorgelegd wordt tijdens het eerste consult.

 

Betaling van uw behandeling

Dieetkosten worden voor 3 uur vergoed in uw basisverzekering. Het tarief voor dieetadvisering verschilt jaarlijks en per zorgverzekeraar. Dit wordt verrekend met uw eigen risico.
Sommige zorgverzekeraars geven in de aanvullende polis nog vergoeding voor extra dieetadviezen. Klik HIER voor een overzicht van de aanvullende verzekeringen.
 
Een huisbezoek wordt door de zorgverzekeraar vergoed wanneer uw huisarts in de verwijzing zet dat dit nodig is.
 
Indien er geen contract hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar of als uw vervolgbehandeling (na de 3 uur uit het basispakket) niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar dan krijgt u een nota en gelden de volgende tarieven:

 

Behandeling per kwartier

€ 18,00

1e consult = 1 uur gesprek en ½ uur indirecte tijd
(advies opstellen, rapportage en evt overleg met
praktijkondersteuner of huisarts)

€ 105,00

Vervolgconsult per kwartier

€ 18,00

Telefonisch vervolgconsult per kwartier

€ 18,00

E-mail vervolgconsult

€ 18,00

Toeslag voor huisbezoek

€ 27,50

Niet tijdig afzeggen van een afspraak

€ 25,00